Politica de confidențialitate

Adresa site-ului nostru este: https://lajus.gold.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEVOASTRĂ PERSONALE DE CATRE S.C.  ROMANESQUE JEWELRY SRL

Vă aducem la cunostință pe această cale că pentru vânzarea produselor la distanță cu plata prin carte bancară / virament bancar și / sau transfer fonduri wester union în contul nostru bancar, colectarea informațiilor cu caracter personal este obligatorie. Aceste informații sunt esențiale pentru prelucrarea și livrarea comenzilor, pregătirea facturilor și a contractelor de garanție. În cazul lipsei de informații, Societatea  noastră nu poate fi în măsură să confirme comanda.

Activitatea noastră este desfasurată respectând regulile de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (data de 25 mai 2018 data intrării în vigoare a GDPR). Datele cu caracter personal colectate pe site-ul nostru sunt utilizate pentru efectuarea procesării comenzilor și gestionarea relației comerciale (livrări, facturi, servicii post-vânzare). Societatea noastră se angajează să nu comunice, gratuit sau cu titlu oneros, datele de contact ale clienților săi către o terță parte. Putem folosi datele dvs. în scopuri publicitare, fie după obținerea consimțământului expres, fie în măsura permisă de lege. De asemenea, putem folosi datele dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile legale și / sau de reglementare, după caz. Alți destinatari ai datelor dvs. personale sunt, după caz, furnizorii noștri în relația de securitate de plată prin carte bancară, furnizorii noștri care asigură de livrarea. În cazul în care acest lucru este cerut de lege, consimțământul dvs. este cerut sau vă este oferită posibilitatea de refuz înainte de orice transmitere de date.

Datele sunt asadar prelucrate direct de catre compania S.C.  Romanesque Jewelry SRL denumita in continuare “Societatea” cu urmatoarele date de identificare:

S.C.  Romanesque Jewelry SRL, cu sediul in Tulcea, str Tunsului nr 10 inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J36/274/2019, CUI 4094104, reprezentata prin dna Mihaela CIOBANESCU in calitate de Administrator.

Societatea se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal stocate pe durata colectarii. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau pentru motive de interes legitim.

In ceea ce priveste datele dvs. aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul de opozitie;
 • dreptul de restrictionare conform celor de mai jos;
 • dreptul de a va adresa justitiei si autoritatii competente.

1. Dreptul de a fi informat/dreptul de acces la date (o data pe an in mod gratuit) Aveti dreptul de a obtine de la Societate la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Societate; Ne obligam in acest sens sa va comunicam impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a va adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului/societatii.
 • ne puteti solicita informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata la adresa client@lajus.gold In cerere ne mentionati daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal.
 • ne obligam sa va comunicam informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni exprimate potrivit celor de mai sus.

2. Dreptul de interventie asupra datelor (gratuit) Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform primelor doua paragrafe de mai sus, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

3. Dreptul de opozitie (gratuit) aveti dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va urmeaza sa fie prelucrate in numele Societate sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti. In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, va trebui sa ne inaintati o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. In acest caz va vom comunica masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele dumneavoastra cu caracter personal in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a dumneavoastra de a vi se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

4. Dreptul de a face plangere la ANSPDCP – puteti sesiza oricand ANSPDCP, semnaland incalcarea drepturilor, incalcarea legata de prelucrarea datelor personale si puteti reclama nerespectarea drepturilor garantate de legislatia aplicabila. In prealabil, aveti obligatia de a va adresa catre noi la adresa client@lajus.gold

5. Dreptul de a va adresa justitiei

 • Fara a se aduce atingere posibilitatii de a va adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, aveti posibilitatea de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila si care v-au fost incalcate.
 • Oricine a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, are posibilitatea de a adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
 • Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.